Cerkam Facility Services - nadštandardné facility služby

školenie BOZP

BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRÁCI

Bezpečnosť a ochrana zdravia zamestnancov pri výkone práce je neoddeliteľnou súčasťou podnikania každého zamestnávateľa. Práce je veľa a nebezpečná situácia končiaca úrazom sa môže stať komukoľvek a kedykoľvek. Vsaďte na prevenciu úrazov a pokút. Pomôžeme Vám nastaviť procesy BOZP vo vašej firme jednoducho, efektívne a správne.

Zo zákona povinné školenia

Vstupné a opakované školenia zamestnancov v oblasti BOZP zrealizujete rýchlo a jednoducho ONLINE. Obsah povinných školení je zostavený a aktualizovaný naším certifikovaným partnerom.

Vždy aktuálna dokumentácia

Komplexná dokumentácia vypracovaná našimi licencovanými partnermi spĺňa aj tie najnáročnejšie požiadavky platnej legislatívy. Garantujeme Vám 100% aktuálnosť dokumentov vďaka pravidelným re-auditom.

Osobné kontroly pracoviska

Bezpečnosť vášho pracoviska bude zabezpečená osobnou návštevou autorizovaným bezpečnostným technikom a to v pravidelnej frekvencii v súlade s platnou legislatívou.

Partner pre najťažšie situácie

V prípade pracovných úrazov a kontrol budeme pre vás silným partnerom. Naši certifikovaní odborníci Vám spracujú potrebné podklady a prevezmú komunikáciu so štátnymi inštitúciami.

Bezpečnosť vašich zamestnancov
je našou prioritou

Zákonné (vstupné) oboznamovanie s BOZP

Toto školenie musí absolvovať každý zamestnanec, a to najmä:

-

Pri prijatí do zamestnania a to pred nástupom na výkon práce

-

Pri zmene pracovnej pozície

-

Pri zmene pracovnej technológie alebo pracovného postupu

-

Pri zaradení na nové pracovisko

-

Pravidelne no minimálne raz za 24 mesiacov

Zákonné (vstupné) oboznamovanie vedúcich zamestnancov s BOZP

Toto školenie musí absolvovať každý vedúci zamestnanec, a to najmä:

-

Pri prijatí do zamestnania a to pred nástupom na výkon práce

-

Pri zmene pracovnej pozície

-

Pri zmene pracovnej technológie alebo pracovného postupu

-

Pri zaradení na nové pracovisko

-

Pravidelne no minimálne raz za 24 mesiacov

Oboznamovanie pre zamestnancov pracujúcich vo výškach

Toto školenie musí absolvovať každý zamestnanec, a to najmä:

-

Pred začatím práce vo výške

-

Pred začatím práce nad voľnou hĺbkou

-

Pravidelne no minimálne raz za 12 mesiacov

Oboznamovanie pre vodičov motorových vozidiel (referentov)

Toto školenie musí absolvovať každý zamestnanec, ktorý vedie alebo bude viesť firemné motorové vozidlo, a to najmä:

-

Pri prijatí do zamestnania a to pred nástupom na výkon práce

-

Pri zmene pracovnej pozície

-

Pri zaradení na nové pracovisko

-

Pravidelne no minimálne raz za 24 mesiacov

KONTAKTUJTE NÁS

Máte otázku? Napíšte nám a my sa vám čoskoro ozveme.

Naši klienti

Naše služby poskytujeme v rámci celého Slovenska

Nezáväzná cenová ponuka